معدن24: ادامه روند افزایشی نرخ سنگ آهن

معدن24: ادامه روند افزایشی نرخ سنگ آهن : عنوان 
1400/07/07 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز دوشنبه با 8.5 دلار افزایش 118.65 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 8.5 دلار افزایش 118.65 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 8.5 دلار افزایش 143.5 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 10.17 دلار افزایش 815.5 دلار معامله شد شمش روی با 66.75 دلار افزایش 3110 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با 24 دلار افزایش 527 دلار معامله شد.