خبردریافتی: جزئیات استخدام در فولاد خوزستان

خبردریافتی: جزئیات استخدام در فولاد خوزستان : عنوان 
1400/07/17 : تاریخ انتشار
شرکت‌های خصوصی هر از چند گاهی برنامه‌های استخدام خود را اعلام می‌کنند. این بار شرکت فولاد خوزستان واقع در شهر اهواز در نظر دارد تعداد ۵۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین متقاضیان واجد شرایط بومی استان خوزستان در مشاغل کارشناسی و زیرکارشناسی (اپراتوری، کارمندی و تعمیرکاری) از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و مهارتی، معاینات طب صنعتی و گزینش، مطابق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی انتخاب کند. زمان مراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه ۱۵ تا ۱۹ آبان ماه، زمان رفع نواقص ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه، زمان برگزاری آزمون کتبی ۲۷ تا ۲۸ آبان ماه، زمان اعلام نتایج آزمون کتبی هفته سوم دی ماه، زمان مصاحبه، معاینات طب صنعتی و … ۲۵ دی ماه تا ۵ اسفند ماه و زمان پذیرش نهایی و انجام مراحل اداری ۱۰ اسفند ماه تا ۲۸ اسفند ماه امسال است. اصلاحیه‌ی دفترچه‌ی آزمون استخدامی شرکت فولاد خوزستان در سایت : دانشگاه شهید چمران اهواز