معدن24: میلگرد آلیاژی ۳۰ در سبد محصولات ذوب آهن

معدن24: میلگرد آلیاژی ۳۰ در سبد محصولات ذوب آهن : عنوان 
1400/07/17 : تاریخ انتشار
سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نورد کارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: با همت بلند و تلاش جهاردی کارکنان نورد ۳۰۰ وخدمات فنی تولید، ملیگرد ۳۰ آلیاژی با گرید ۲ cr ۷۰ برای نخستین بار در مادر صنعت فولاد ایران تولید شد. علیرضا مهرابی افزود: بیشترین زمینه مصرف این محصول جدید فولادی گلوله‌های اسباب سیمان یا رول فورچ شده است که با درخواست بخش خصوصی و در تناژ بالا تولید می‌شود. وی گفت: تمامی مراحل مطالعاتی، طراحی و تراش غلتک و طراحی هادی آن در مجموعه خدمات فنی وتولید نورد محقق شده است. سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نورد کارخانه ذوب آهن اصفهان افزود: این محصول جدید مطابق با استاندارد ۱۰۰۶۰ و به ویژه کیفیت عالی کمتر از سه دهم به سبد محصولات مادر صنعت فولاد ایران اضافه شده است. میلگرد با قطر ۳۰ آلیازی سومین محصول جدید این کارخانه پس از تولید آرک TH ۳۶ و ریل مترو UIC ۵۴، در شهریور امسال است.