صداوسیما: مداخلات دولت ها در صنعت فولاد

صداوسیما: مداخلات دولت ها در صنعت فولاد : عنوان 
1400/07/21 : تاریخ انتشار
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین صنایع مادر در کشور است که به دلیل وجود نیروی کار و منابع انرژی ارزان و همچنین معادن فراوان، مزیت فراوانی پیدا کرده است. بخش بزرگی از این صنعت در دست دولت است و سابقه آن نشان می‌دهد که چندان در عملکرد خود، در راستای اهداف اسناد بالادستی، موفق ظاهر نشده است. در این پژوهش به جایگاه صنعت فولاد کشور و عملکرد دولت در این سال‌ها پرداخته شده است. همچنین راهکار‌هایی برای مفید شدن نقش دولت در صنعت فولاد، پیشنهاد شده است. برای تدوین این پژوهش با کارشناسان پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر مصاحبه و از داده‌های این پژوهشکده استفاده شده است. جایگاه صنعت فولاد کشور توسعه صنعت فولاد، یکی از ملاک‌های صنعتی بودن کشور‌ها در جهان است. بسیاری از صنایع از جمله حمل و نقل، ماشین سازی، برق، ساختمان و ... تحت تاثیر وضعیت فولاد و قیمت آن است. در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۱، ایران دهمین کشور تولیدکننده فولاد در جهان بوده است. این رقم یک رشد ۱۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد.