بازار: آیا فولادسازان بزرگ دنیا عامل رشد قیمت فولاد هستند؟

بازار: آیا فولادسازان بزرگ دنیا عامل رشد قیمت فولاد هستند؟ : عنوان 
1400/07/26 : تاریخ انتشار
در روزهای اخیر رشد قیمت فولاد و افزایش هزینه های تولید در بسیاری از صنایع پایین دستی این صنعت خبرساز شده است. برخی دلیل رشد قیمت را افزایش قیمت مواد اولیه و برخی دیگر سیاست شرکتهای فولاسازی می دانند. به همین دلیل بر ان شدیم تا فهرستی از بزرگترین شرکتهای فولادسازی دنیا ارایه دهیم تا بتوانیم سهم هر یک در بازار و میزان اثر گذاری آنها در صنعت فولاد دنیا را تخمین بزنیم. با وجود اینکه سال گذشته اقتصاد دنیا با چالشهای زیادی روبرو بود ولی تولید فولاد در تغییر زیادی نکرد. حجم کاهش تولید فولاد نه تنها در سطح دنیا بلکه در میان شرکتهای فولادسازی چشمگیر نبود. البته بار اصلی را تولیدکنندگان چینی به دوش می کشیدند و توانستند با ارتقای حجم تولید جبران افت تولید در دیگر کشورهای دنیا را بکنند. طبق گزارش اخیر اتحادیه بین المللی آهن و فولاد در سال ۲۰۲۰ گروه بایو چین بزرگترین فولادساز دنیا بود و ۱۱۵.۲۹ میلیون تن فولاد تولید کرد. این شرکت فولادسازی سهم چشمگیری در تولید جهانی فولاد داشت و نکته مهم در مورد این شرکت رشد بالغ بر ۵ درصدی تولیدش در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از ان بود. در این سال شرکت ارسلور میتال توانست جایگاه دومین فولادساز دنیا را به خود اختصاص دهد و ۷۸.۴۶ میلیون تن فولاد را وارد بازار کند. دفتر مرکزی این شرکت فولادسازی در کشور لوکزامبورگ واقع شده است و بزرگترین فولادساز قاره سبز است. در سال ۲۰۲۰ سومین شرکت بزرگ فولادسازی هم به کشور چین تعلق داشت. گروه HBIS با تولید ۴۱.۵۹ میلیون تن فولاد توانست جایگاه سوم را در دنیا به خود اختصاص دهد. گروه شاگانگ در این رده بندی جایگاه چهارم را به دست آورد و ۴۱.۵ میلیون تن فولاد تولید کرد. حجم فولاد تولید شده توسط گروه فولادسازی نیپون استیل برابر با ۴۱.۵۸ میلیون تن بود. این شرکت فولادسازی که در رده بندی سال ۲۰۲۰ جایگاه پنجم را کسب کرده است به کشور ژاپن تعلق دارد و سابقه فعالیتش در عرصه فولادسازی به بیش از نیم قرن می رسد. در رده بعدی شرکت فولادسازی پوسکو قرار دارد که ۴۰.۵۸ میلیون تن فولاد تولید کرده است . این شرکت به کشور کره جنوبی تعلق دارد و در زمره تاثیر گذار ترین شرکتهای فولادسازی اسیا است. جایگاه هفتم تا دهم فهرست بزرگترین فولادسازان دنیا به کشور چین اختصاص دارد. شرکتهای آن استیل،جیان لانگ،شوگانگ، شاندونگ و دلونگ استیل در سال قبل به ترتیب ۳۸.۱۹ میلیون تن،۳۶.۴۷ میلیون تن،۳۴ میلیون تن،۳۱.۱۱ میلیون تن،۲۸.۲۶ میلیون تن فولاد تولید کردند. این ده شرکت در مجموع ۵۲۹.۲۹ میلیون تن فولاد تولید کردند که ۷۰ درصد از این میزان تولید به کشور چین اختصاص داشت.نکته دیگر گزارش این است که از مجموع ۱۵ فولادساز بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۰ تنها ۶ فولادساز به کشور چین اختصاص نداشت. بر مبنای این گزارش از میان ۱۵ فولادساز بزرگ دنیا یکی در اروپا واقع شده بود و یکی هم فولادساز امریکایی بود. بقیه شرکتهای فولادسازی در قاره اسیا فعالیت می کردند و همین مساله بر اهمیت تولید فولاد در این قاره و تاثیر این قاره در بازار جهانی فولاد تاکید دارد. تنها شرکتهای غیر چینی که در فهرست بزرگترین فولادسازان دنیا قرار داشتند شرکت ارسلور میتال متعلق به کشور لوکسامبورگ،شرکت پوسکو متعلق به کشور کره جنوبی، شرکت تاتا استیل متعلق به کشور هند، شرکت JEF متعلق به ژاپن، شرکت نوکور امریکا و شرکت هیوندایی کره جنوبی بودند که در مجموع این شش شرکت ۲۱۳.۹۷ میلیون تن فولاد تولید کردند که حدود ۱۱ درصد از کل فولاد تولید شده در دنیا در سال گذشته بود در حالیکه سهم چین به تنهایی در این بازار از مرز ۵۷ درصد گذشت و سهم قاره اسیا در تولید فولاد دنیا در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۷۰ درصد بود.