روزگار معدن: کاهش ۴۰ درصدی تولید فولاد میانی

روزگار معدن: کاهش ۴۰ درصدی تولید فولاد میانی : عنوان 
1400/07/28 : تاریخ انتشار
طبق آمار منتشرشده، تولید فولاد میانی کشور در دوره ۳ ماهه دوم امسال نسبت به دوره ۳ ماهه اول امسال، کاهش ۴۰ درصدی را تجربه کرده که این میزان کاهش معادل ۳.۲ میلیون تن است. دلیل کاهش شدید تولید فولاد کشور در تابستان امسال، قطعی برق شرکت‌های فولادی بوده است. به گزارش روزگارمعدن، در ۳ ماهه دوم امسال نسبت به ۳ ماهه اول، تولید مقاطع طویل فولادی کاهش ۲۸ درصدی، تولید آهن اسفنجی کاهش ۳۱ درصدی و تولید ورق گرم کاهش ۲۷ درصدی را تجربه کرده است. نرخ رشد تولید فولاد میانی کشور که در دوره ۳ ماهه نخست امسال، ۶ درصد بود، با قطعی‌های برق در ۶ ماهه نخست امسال به منفی ۱۴ درصد رسیده است. وضعیت تولید انواع فولاد میانی طبق آمارهای انجمن فولاد، مجموع تولید فولاد میانی کشور در دوره ۶ ماهه نخست امسال، ۱۲ میلیون و ۹۹۴ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. در دوره ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، تولید بیلت و بلوم در ایران با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷ میلیون و ۷۳۶ هزار تن رسیده است. تولید اسلب نیز در ۶ ماهه نخست امسال با کاهش ۹ درصدی به ۵ میلیون و ۲۵۸ هزار تن رسیده است. در ۳ ماهه دوم امسال نسبت به ۳ ماهه اول، میزان تولید بیلت و بلوم ۴۲ درصد و میزان تولید اسلب ۳۵ درصد کاهش یافته است. در ۶ ماهه نخست امسال، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در ۶ ماهه نخست امسال، ۹ میلیون و ۲۸۱ هزار تن بوده است. در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۵ میلیون و ۳۱۴ هزار تن محصولات طویل و ۳ میلیون و ۹۶۷ هزار تن محصولات تخت در کشور تولید شده است. رشد تولید محصولات طویل در ۶ ماهه نخست امسال، منفی ۴۷ درصد و رشد تولید محصولات تخت منفی ۱۶ درصد بوده است. تولید میلگرد در ۶ ماهه نخست امسال ۴ میلیون و ۳۵۸ هزار تن بوده که کاهش ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تولید تیرآهن نیز در ۶ ماهه نخست امسال با کاهش ۱۰ درصدی به ۵۶۶ هزار تن رسیده است. در ۳ ماهه دوم امسال نسبت به ۳ ماهه اول، تولید تیرآهن کاهش ۲۲ درصدی و تولید میلگرد کاهش ۲۹ درصدی داشته است. میزان تولید ورق گرم کشور در ۶ ماهه نخست امسال، ۳ میلیون و ۹۰۵ هزار تن بوده که کاهش ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تولید ورق سرد در ۶ ماهه نخست امسال ۱۱ درصد کاهش یافته است. تولید ورق‌های پوششدار نیز در ۶ ماهه نخست امسال ۵ درصد کاهش یافته است. محدودیت‌های مصرف برق توسط شرکت‌های فولادی باعث شده تا در ۳ ماهه دوم امسال نسبت به ۳ ماهه اول، تولید ورق گرم ۲۷ درصد، تولید ورق سرد ۱۲ درصد و تولید ورق‌های پوششدار ۱۶ درصد کاهش یابد. وضعیت تولید آهن اسفنجی طبق گزارش آماری انجمن فولاد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۱۴.۸ میلیون تن از این محصول را تولید کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، کاهش ۵ درصدی را نشان می‌دهد. با این که انرژی اصلی مصرفی در واحدهای احیاء مستقیم گاز است، اما محدودیت‌های تحمیل‌شده به شرکت‌های زنجیره فولاد باعث شده تا تولید آهن اسفنجی در ۳ ماهه دوم امسال نسبت به ۳ ماهه اول، ۳۱ درصد کاهش یابد.