دنیای معدن: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد به روزرسانی می شود

دنیای معدن: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد به روزرسانی می شود : عنوان 
1400/07/28 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، روح اله عباس پور در گفت و گویی درباره ارجاع گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: هرچند پیش از این کلیات طرح مذکور در صحن علنی تصویب شده بود و شور دوم گزارش کمیسیون درباره جزئیات در دستورکار صحن علنی قرار داشت اما از آنجا که دولت سیزدهم اقداماتی درباره ساماندهی فولاد کشور انجام داده، این طرح با درخواست کمیسیون صنایع و معادن و براساس ماده 152 آئین نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. ماده 152- ارجاع طرح یا لایحه یا مواردی از آن از جلسه علنی به کمیسیون به جز آنچه که در این آیین نامه به طور صریح تعیین شده است با پیشنهاد رئیس جلسه و تصویب مجلس انجام می شود. ارجاع باید به همان کمیسیون گزارش دهنده صورت گیرد. کمیسیون باید فقط موارد ارجاعی را رسیدگی و گزارش خود را ظرف یک هفته به هیأت رئیسه تسلیم نماید تا با تعیین اولویت در دستور هفتگی درج شود. نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست روزهای گذشته، وزیر صمت از کمیسیون صنایع و معادن درخواست کرد که برای بررسی این طرح فرصتی به وزارت صمت داده شود زیرا این وزارتخانه برنامه جامعی برای ساماندهی صنعت و بازار فولاد دارد. وی اضافه کرد: مقرر است، بخشی از برنامه های وزارت صمت درباره ساماندهی بازار فولاد در قالب دستورالعمل ها و آئین نامه ها اجرایی شود و بخش دیگر که به قانونگذاری نیاز دارد در طرح کمیسیون درج شود در واقع این طرح به روزرسانی می شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که در جریان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظرات دولت دوازدهم و وزرات صمت دریافت شده بود، اما با توجه به روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزراتخانه برنامه های جدیدی برای ساماندهی بازار فولاد دارد