معدن24: مجوز افزایش سرمایه 70 هزار میلیارد ریالی «فخوز» صادر شد

معدن24: مجوز افزایش سرمایه 70 هزار میلیارد ریالی «فخوز» صادر شد : عنوان 
1400/08/01 : تاریخ انتشار
سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه 70 هزار میلیارد ریالی فولاد خوزستان با نماد بورسی فخوز را صادر کرد. به گزارش روز چهارشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن 24 از سامانه کدال، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است. سرمایه فعلی: 50 هزار میلیارد ریال تعداد سهام قابل انتشار: 70 میلیارد سهم ارزش اسمی هر سهم: یک هزار ریال مبلغ افزایش سرمایه: 70 هزار میلیارد ریال محل تامین افزایش سرمایه:‌ از محل سود انباشته موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه ای گذشته و عدم خروج نقدینگی جهت تأمین سرمایه در گردش. همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 120 هزار میلیارد ریال به مبلغ 190 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت دو سال به هیات مدیره تفویض کند تا هیات مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام کند. خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود. همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نیست.