معدن24: نرخ سنگ آهن سبز پوش شد

معدن24: نرخ سنگ آهن سبز پوش شد : عنوان 
1400/08/01 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز چهارشنبه با 0.95 دلار افزایش 124.45 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 0.95 دلار افزایش 124.45 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 1.10 دلار افزایش 148.25 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 15.81 دلار کاهش 807.64 دلار معامله شد شمش روی با 123 دلار کاهش 3584 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ بدون تغییر 540 دلار معامله شد.