روزگار معدن: تولید فولاد چادرملو از ۵۱۲ هزار تن گذشت

روزگار معدن: تولید فولاد چادرملو از ۵۱۲ هزار تن گذشت : عنوان 
1400/08/01 : تاریخ انتشار
به گزارش روزگارمعدن، مجموع فروش فولاد این شرکت در مدت یاد شده ۴۸۷ هزار و ۷۰۰ تن بود. در این مدت یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۵۷۹ تن گندله در شرکت تولید و ۵۹۴ هزار و ۸۳ تن از آن به فروش رفت. همچنین تولید آهن اسفنجی در چادرملو تا پایان نوزدهمین روز از مهر ماه ۸۱۴ هزار و ۶۰۷ تن بود. با این حال، در مدت یاد شده در مجموع ۶۴۳ هزار و ۸۶۶ تن آهن اسفنجی در چادرملو مصرف شد.