دنیای معدن: رکورد تولید ماهیانه گندله در فولاد سنگان، باز هم شکسته شد

دنیای معدن: رکورد تولید ماهیانه گندله در فولاد سنگان، باز هم شکسته شد : عنوان 
1400/08/01 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، پولادمردان فولاد سنگان، موفق به ثبت رکورد تولید 470 هزار تن گندله در مهرماه شدند؛ گفتنی است، در شهریور ماه سال جاری، رکورد تولید فولاد به میزان465 هزار تن گندله محقق گشته بود. کسب رکوردهای جدید در تولید در حالی با همدلی و وحدت کارکنان فولاد سنگان محقق گردید که دراین دو ماه رکوردهای تولید ماهیانه در فولاد سنگان، شکسته شد.