تسنیم: کسب رکورد تولید ماهیانه تختال در فولاد هرمزگان

تسنیم: کسب رکورد تولید ماهیانه تختال در فولاد هرمزگان : عنوان 
1400/08/01 : تاریخ انتشار
تلاشگران فولاد هرمزگان با همدلی و همراهی یکدیگر توانستند با کسب رکورد تولید ماهیانه تختال به استقبال عید میلاد پیامبر رحمت و مهربانی ها رفته تا نمود عینی وحدت را در هفته وحدت نشان دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارکنان فولاد هرمزگان توانستند با تولید 146106 تن تختال رکورد جدیدی را در تولید این محصول برای این شرکت به ثبت رسانند. رکورد قبلی تولید تختال فولاد هرمزگان در فروردین ماه امسال و با تولید 145150 تن تختال و در 31 روز کاری رقم خورده بود. ثبت این رکورد جدید، که حاصل غیرت و تلاش شبانه روزی جهادگران فولاد هرمزگان در شرایط تحریم های ظالمانه است را به تلاشگران خستگی ناپذیر این شرکت تبریک عرض می نماییم.