دنیای معدن: ارتقای رکورد تولید ماهیانه شمش تختال در شرکت فولاد خوزستان

دنیای معدن: ارتقای رکورد تولید ماهیانه شمش تختال در شرکت فولاد خوزستان : عنوان 
1400/08/04 : تاریخ انتشار
دنیای معدن: با تلاش کارکنان شرکت فولاد خوزستان و تولید ۱۷۹ هزار و دویست و دوازده تن شمش تختال، رکورد ماهیانه تولید این محصول راهبردی شکسته شد.