صمت: تولید بیش از ۸۴ درصد اسلب کشور توسط گروه فولاد مبارکه

صمت: تولید بیش از ۸۴ درصد اسلب کشور توسط گروه فولاد مبارکه : عنوان 
1400/08/05 : تاریخ انتشار
به‌گزارش ایراسین، برپایه جدول منتشرشده از سوی ایمیدرو، در سبد محصولاتی که از آنها با عنوان فولاد خام یاد می‌شود، بالاترین حجم تولید مربوط به اسلب به میزان ۵ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۴۴۰ تن و بعد از آن بیلت فولادی به میزان ۳ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۸۵۳ تن قرار گرفته است. در ادامه این گزارش به جزییات تولید شرکت‌ها خواهیم پرداخت. شرکت آهن و فولاد ارفع در ۶ ماهه نخست امسال توانست ۳۳۷ هزار و ۹۰ تن بیلت فولادی تولید کند. شرکت جهان فولاد سیرجان نیز ۳۷۷ هزار و ۵۲۹ تن از این محصول را در مدت یادشده تولید کرد. شرکت ذوب‌آهن اصفهان در نیمه نخست امسال توانست ۴۷۱ هزار و ۹۹۱ تن بیلت فولادی و ۶۵۹ هزار و ۸۱۹ تن بلوم تولید کند. شرکت چادرملو در کارخانه فولادی خود توانست، تولید ۴۵۶ هزار و ۲۶۰ تن بیلت فولادی را به ثبت برساند. شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در شرکت زیرمجموعه خود یعنی فولاد آلیاژی ایران توانست ۳ محصول اینگات (۱۹ هزار و ۱۳۳ تن)، بلوم آلیاژی-مهندسی(۷۷ هزار و ۷۶۷ تن) و بیلت آلیاژی-مهندسی(۱۰۹ هزار و ۵۶۲ تن) را تولید کند. فولاد بناب نیز تولید ۱۸۰ هزار و ۸۳۵ تن بیلت فولادی را در کارنامه ۶ ماهه خود به ثبت رساند. فولاد خراسان ۴۱۵ هزار و ۳۶۳ تن بیلت فولادی را در مدت زمان یادشده تولید کرد. فولاد خوزستان نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فولادسازان کشور، ۳ محصول اسلب با ۸۰۰ هزار و ۶۳۵ تن، بیلت فولادی ۲۹۰ هزار و ۶۸۵ تن و بلوم به میزان ۳۳۵ هزار و ۶۴۷ تن را در ۶ ماهه نخست امسال تولید کرد. فولاد کاوه جنوب نیز توانست ۶۱۵ هزار و ۷۶۱ تن بیلت فولادی تولید کند. گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم توانست ۴۹ هزار و ۶۰۳ تن بیلت فولادی به تولید برساند. اما در کنار تمامی شرکت‌های یادشده، مجموعه فولاد مبارکه توانست ۸۴.۶ درصد از میزان کل تولید اسلب در کشور را به خود اختصاص دهد. به این شکل که فولاد سبا ۴۶۴ هزار و ۹۳۹ تن اسلب، فولاد مبارکه ۳ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۳۴۵ تن اسلب و فولاد هرمزگان ۶۱۷ هزار و ۵۲۱ تن اسلب را در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تولید کردند که در مجموع ۴ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۸۰۵ تن از کل تولید که ۵ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۴۴۰ تن ثبت شده را به خود اختصاص داده است. گفتنی است میزان تولید اسلب ۵ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۴۴۰ تن، بیلت فولادی ۳ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۸۵۳ تن، بلوم ۹۹۵ هزار و ۴۶۶ تن، بیلت آلیاژی-مهندسی ۱۰۹ هزار و ۵۶۲ تن، بلوم آلیاژی-مهندسی ۷۷ هزار و ۷۶۷ تن و اینگات ۱۹ هزار و ۱۳۳ تن در مدت ۶ ماهه نخست امسال ثبت شده است.