دنیای معدن: چین علیرغم توانایی اتحادیه اروپا، تولید جهانی فولاد را کاهش داد

دنیای معدن: چین علیرغم توانایی اتحادیه اروپا، تولید جهانی فولاد را کاهش داد : عنوان 
1400/08/05 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، این کاهش دوباره نتیجه محدودیت تولید در چین است. در مقایسه با ماه اوت، تولید جهانی 6 درصد کاهش یافته است. تولید فولاد خام چین در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد سقوط کرد و به 73.75 میلیون تن رسید. با این حال، تولید هند و ژاپن به ترتیب 7 و 26 درصد افزایش یافت و به 9.5 و 8.1 میلیون تن رسید. تولید کره جنوبی و ویتنام هم به ترتیب 5 و 2 درصد کاهش یافت و به 5.46 و 1.76 میلیون تن رسید. تولید 27 عضو اتحادیه اروپا در سپتامبر 16 درصد رشد کرد و به 12.7 میلیون تن رسید. تولید آلمان و ایتالیا به ترتیب 11 و 28 درصد افزایش یافت و به 3.34 و 2.3 میلیون تن رسید. تولید اسپانیا و فرانسه به ترتیب 29 و 18 درصد افزایش یافت و به 1.2 و 1.14 میلیون تن رسید. تولید 27 عضو اتحادیه اروپا نیز نسبت به ماه آگوست 14 درصد رشد داشته است. تولید ترکیه هم با 2.4 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3.3 میلیون تن رسید. تولید آمریکا به روند احیای قوی خود ادامه داد و در سپتامبر 22 درصد افزایش یافت و به 7.29 میلیون تن رسید، در حالی که تولید برزیل با 15 درصد افزایش 3.05 میلیون تن شد. تولید کشورهای مستقل مشترک المنافع موسوم به CIS اما با یک درصد کاهش به 8.23 میلیون تن رسید، در حالی که تولید روسیه 2 درصد افت داشت و 5.86 میلیون تن شد اما تولید اوکراین با افزایش 3 درصدی به 1.7 میلیون تن رسید. درمجموع تولید جهانی فولاد خام در ژانویه تا سپتامبر هنوز هم رشد 7.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 1.46 میلیارد تن رسید، اما رشد 9 ماهه از رشد 11 درصدی ثبت شده در 8 ماهه اول سال کندتر بوده است.