ایلنا: کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارخانه فولاد کویر دامغان هستند

ایلنا: کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارخانه فولاد کویر دامغان هستند : عنوان 
1400/08/05 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شهر دامغان گفتند: نزدیک به ۲۰۰ کارگر قراردادی شاغل در کارخانه فولاد کویر دامغان خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد تولیدی هستند. به گفته این منبع کارگری؛ اصرار کارگران این کارخانه به این دلیل است که در قانون کار بر الزامی بودن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تاکید شده است. طبق اظهارات وی؛ مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد جمعیت ۲۰۰ نفری کارگران این کارخانه باعث شده که درآمد مزدبگیران این واحد در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند. به گفته وی؛ کارگران این کارخانه می‌گویند یکی از دلایل مخالفت کارفرما با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران قراردادی بار مالی آن است. همچنین کارفرما به‌جای اجرای متناسب‌سازی حقوق کارگران هر سال مبلغ کمی به پایه سنواتی هر یک از آن‌ها اضافه می‌کند. او در ادامه با اشاره به «ماده ۵۰ قانون کار» گفت: بر اساس ماه ۵۰ قانون کار، وظیفه یپیگیری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند، برعهده‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به گفته این فعال کارگری؛ مسئولان وزارت کار در مورد مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران شرکت فولاد دامغان پاسخگو نیستند و ظاهرا در این زمینه هیچ پافشاری ندارند.