روزگار معدن: کسب رکورد تولید ماهانه تختال در فولاد هرمزگان

روزگار معدن: کسب رکورد تولید ماهانه تختال در فولاد هرمزگان : عنوان 
1400/08/05 : تاریخ انتشار
به گزارش روزگارمعدن، کارکنان فولاد هرمزگان توانستند با تولید ۱۴۶هزار و ۱۰۶ تن تختال رکورد جدیدی را در تولید این محصول برای این شرکت به ثبت برسانند. رکورد قبلی تولید تختال فولاد هرمزگان در فروردین ماه امسال و با تولید ۱۴۵هزارو۱۵۰تن تختال و در ۳۱ روز کاری رقم خورده بود. گفتنی است ثبت این رکورد جدید حاصل غیرت و تلاش شبانه روزی جهادگران فولاد هرمزگان در شرایط تحریم‌های ظالمانه بوده است.