صداوسیما: استفاده از نیروی بومی در شرکت‌های تابعه فولاد

صداوسیما: استفاده از نیروی بومی در شرکت‌های تابعه فولاد : عنوان 
1400/08/09 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: شرکت‌های پیمانکاری تابعه فولاد و کمیسیون معاملات، الزام دارند تا از نیرو‌های بومی برای جذب استفاده کنند.استفاده از نیروی بومی در شرکت‌های تابعه فولاد امین ابراهیمی افزود: استفاده همه پیمانکاران این شرکت‌ها از نیرو‌های بومی الزامی است و هر گونه جذب نیروی انسانی خارج از ابلاغیه، خلاف قوانین است و منجر به جریمه شرکت‌ها می‌شود. وی ادامه داد: بر این اساس همه شرکت‌های تابعه باید از استخدام افراد غیربومی اکیدا خودداری کنند و در صورتی که تخصص مورد نیاز از درون استان تامین نشد، با تایید کمیته مورد نظر اقدام به تامین نیرو از خارج از استان شود.مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: کمیته بررسی نیاز به استفاده از خدمات نیروی غیر بومی، متشکل از دستگاه نظارت، امور پیمانکاران و واحد بازرسی و نظارت است که بر حسن اجرای این دستورات نظارت خواهد کرد