میزان: بازگشت کارخانه «فولاد آذر تاک خرمدشت» به چرخه تولید پس از ۱۰ سال با ورود دادستانی تاکستان

میزان: بازگشت کارخانه «فولاد آذر تاک خرمدشت» به چرخه تولید پس از ۱۰ سال با ورود دادستانی تاکستان : عنوان 
1400/08/10 : تاریخ انتشار
حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در استان قزوین در گفتگو‌ با میزان با بیان اینکه یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در مجموعه قضایی شهرستان تاکستان پرونده شرکت فولاد آذر تاک خرمدشت بود گفت: روند تولید در این کارخانه از حدود ۱۰ سال قبل باوجود استقرار برخی تجهیزات متوقف شده بود. در بازدید از این شرکت و بررسی مشکلات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان تاکستان مشخص شد شرکت فولاد آذر تاک با مشکلات فراوانی رو به رو است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز شهرستان تاکستان در ادامه با بیان اینکه این شرکت ۲۲۰ شاکی و ۲۴۲ پرونده داشت افزود: با اقدامات صورت گرفته تمام این پرونده‌ها مختومه شد و این پرونده کثیرالشاکی با رضایت هر ۲۲۰نفر به سازش ختم شد. رجبی با بیان اینکه بدهی ریالی و ارزی این شرکت که در حدود ۲۶۲ میلیارد تومان بود با سرمایه گذاری فرد جدید مرتفع شد تاکید کرد: با ورود دادستانی تاکستان به این پرونده با هدف رفع موانع تولید، شاهد اشتغال ۱۲۰۰نفر تا پایان سال جاری در این کارخانه خواهیم بود.