روزگار معدن: آمادگی فولاد مبارکه برای توسعه هوشمندسازی ارگان ها

روزگار معدن: آمادگی فولاد مبارکه برای توسعه هوشمندسازی ارگان ها : عنوان 
1400/08/17 : تاریخ انتشار
به گزارش روزگارمعدن، سید مهدی نقوی در حاشیه سومین رویداد ۳S با بیان این که این در رویداد برای سومین بار چالش‌های طرح تحول دیجیتال در دانشگاه تهران به صورت حضوری و مجازی ارائه شده است، اظهار کرد: طی یک سال اخیر که طرح تحول دیجیتال در فولاد مبارکه آغاز شده تجارب جدیدی کسب شد و یکی از محورهای اصلی این شرکت در طرح تحول دیجیتال، به اشتراک گذاشتن دانش در کشور بود. وی با اشاره به مطرح شدن ۶ چالش در این رویداد که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی بوده است، افزود: تمامی این چالش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و مدیران مرتبط این موارد را مطالعه کرده‌اند؛ همچنین در کمیته راهبری تحول دیجیتال که متشکل از مدیران و کارشناسان فولاد مبارکه و ایریسا است، این چالش‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته تا پس از مطرح کردن آن‌ها، مواردی که ساختار مناسب و اولیه برای رفع این چالش را دارند، انتخاب شوند و تا پایان سال بتوانیم قراردادهای آن را منعقد کنیم‌. معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: برنامه امسال شرکت فولاد مبارکه برای تحول دیجیتال با عنوان فولاد+۲۲ تعریف شده و قرارداد تعدادی از طرح‌های آن بسته شده و تعدادی از آن نیز توسط شرکت ایریسا انجام شده است؛ ما نیز در تلاشیم که در تاریخ ۲۳ دی ماه امسال و همزمان با سالروز تأسیس شرکت فولاد مبارکه، شاهد کلید خوردن تعدادی از این پروژه‌ها باشیم. وی با بیان این که اصلی‌ترین شعار در تمامی ارکان حکمرانی دولت، حکمرانی هوشمند است، اذعان داشت: هوشمندسازی، تصویر آینده‌ای نزدیک برای دنیا خواهد بود و شرکت فولاد مبارکه نیز در این زمینه آماده همکاری با تمامی ارگان‌هاست و در راستای هوشمندسازی عمل خواهد کرد تا به نتایج قابل توجهی در این حوزه دست پیدا کند.