معدن24: فولاد چین تاثیر خود را گذاشت/ بازار قرمز محصولات فولادی

معدن24: فولاد چین تاثیر خود را گذاشت/ بازار قرمز محصولات فولادی : عنوان 
1400/08/17 : تاریخ انتشار
معدن24: پس از فضای خبری ایجاد شده در مورد وضعیت فولاد چین، محدودیت های تولید، محدودیت های انرژی، کاهش قیمت زغالسنگ به عنوان مواد اولیه بازار محصولات فولادی دیگر مناطق هم تحت تاثیر قرار گرفته به نحوی که نرخ تمامی آن ها در بهترین حالت با ثبات قیمتی همراست. شاخص بیلت سی آی اس با ثبات قیمتی630 دلار قیمت خورده است. ورق گرم صادراتی چین تا 10 دلار کاهش قیمت داشته و 815 دلار ارزش گذاری شده اما میلگرد بدون تغییر قیمتی همچنان 743 دلار در تن معامله می شود. در بازار داخلی چین هم بهای بیلت تانگشان تغییر قیمتی نداشته و با ثبات 724 دلاری است. ورق های گرم و سرد وارداتی اروپا هم به میزان یکسان 0.1 درصدی کاهش داشته و به ترتیب معادل 1035 تا 1046 و 1232 تا 1243 دلار در تن معامله می شوند. میلگرد جنوب شرق آسیا هم با ثبات همچنان 737 دلار در تن می ارزد.