روزگارمعدن: عزم راسخ فولاد اکسین جهت تامین برق پایدار

روزگارمعدن: عزم راسخ فولاد اکسین جهت تامین برق پایدار : عنوان 
1400/08/25 : تاریخ انتشار
به گزارش روزگارمعدن، احمدوند اظهارکرد: میزان ظرفیت انرژی مورد نیاز برای طرح فولادسازی و همچنین خط نورد فعلی ۳۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده است. در همین خصوص در یک گام راهبردی قرارداد مشارکتی با شرکت فولاد خوزستان در زمینه احداث پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات توان، تنظیم و به امضای طرفین رسید و از سال۱۳۹۷ عملیات اجرایی برای احداث پست مقسم و خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت شروع شد و تا کنون ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.عزم راسخ فولاد اکسین جهت تامین برق پایدار وی افزود: برای تکمیل پروژه فوق در این مراحل پایانی، می‌بایست خط ۲۳۰ کیلوولت فولاد خوزستان که از بالای پست جدید (آرنا) عبور می‌کرد، جمع آوری و از یک مسیر جدید (سایت فولاد اکسین) به پست برق داخلی فولاد خوزستان انتقال یابد. احمدوند ادامه داد: عملیات جابه‌جایی خط ۲۳۰ کیلوولت (طرح واریانت) در اسفند ۱۳۹۹ شروع شد و تا کنون بانصب هفت پایه دکل به ارتفاع‌های مختلف با سیم اندازی به طریق دو مداره آماده اتصال به فولاد خوزستان است و در مراحل پایانی انجام کار است.