دنیای معدن: قیمت های جدید جهانی فولاد و سنگ آهن

دنیای معدن: قیمت های جدید جهانی فولاد و سنگ آهن : عنوان 
1400/08/25 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن ،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 0.6 دلار کاهش 89.15 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 0.6 دلار کاهش 104.35 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 40.73 دلار کاهش 647.26 دلار معامله شد. شمش روی با 3.50 دلار کاهش 3266 دلار قیمت خورد. همچنین زغال سنگ با 10 دلار کاهش 426 دلار معامله شد.