معدن24: اولویت‌بندی قطع گاز فولادسازان اعلام شد

معدن24: اولویت‌بندی قطع گاز فولادسازان اعلام شد : عنوان 
1400/08/29 : تاریخ انتشار
برنامه دیسپاچینگ وزارت نفت در اولویت بندی قطع گاز فولادسازان به تفکیک استان/شرکت اعلام شد. به گزارش روز شنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، برنامه دیسپاچینگ وزارت نفت در اولویت بندی قطع گاز فولادسازان به تفکیک استان/شرکت اعلام شد که بر اساس آن در اولویت 1، کاهش 22.6 درصد مصرف گاز فولادسازان (از 44.16 به 34.6 میلیون مترمکعب در روز( را خواهیم داشت. برپایه این گزارش، در اولویت 2 کاهش 43 درصد گاز مصرفی فولاد به 25.16 میلیون مترمکعب در روز و در اولویت 3 کاهش 65 درصدی گاز مصرفی فولاد به 15.57 میلیون مترمکعب در روز را شاهد خواهیم بود. ** قطعی گاز و کاهش 50 درصدی تولید مبارکه فولادمبارکه بزرگترین فولادساز کشور در فاز نخست، مشمول محدودیت نشده، اما در فاز 2 و 3 مشمول محدودیت قطع 62 درصدی گاز مصرفی خواهد شد که در عمل تولید فولاد این شرکت را به کمتر از 50 درصد کاهش می‌دهد. نکته مهم قطع گاز برخی واحدهای آهن‌اسفنجی کشور در اولویت یک است که اثر مستقیم بر تولید فولادسازان کشور خواهد گذاشت و نیاز است تا اصلاح شود. ساختار دولتی وزارت نفت مانع سرمایه گذاری بالادست نفت و گاز بوده و عامل زیان سنگین در صنایع بزرگ پایین دست شامل فولاد و پتروشیمی خواهد شد.