بازار: ادامه پذیرش‌ ورق فولاد وارداتی برای عرضه تلفیقی در بورس کالا

بازار: ادامه پذیرش‌ ورق فولاد وارداتی برای عرضه تلفیقی در بورس کالا : عنوان 
1400/09/06 : تاریخ انتشار
به گزارش بازار به نقل از بورس کالا، براساس این اطلاعیه پذیرش محصول مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و بیستمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۲ آذر ماه به تصویب رسید. فولاد مبارکه هفته گذشته و در تاریخ ۳۰ آبان ماه نیز ۶۰ هزار تن ورق فولادی وارداتی از چین را برای عرضه تلفیقی در بورس کالا پذیرش کرده بود که روز چهارشنبه این عرضه انجام و با استقبال خریداران همراه شد و به فروش رسید. در عرضه تلفیقی روز چهارشنبه ۳ آذر ماه ۳۰۰ هزار و ۸۰ تن ورق گرم فولاد مبارکه به صورت ۸۰ درصد تولید داخلی و ۲۰ درصد وارداتی انجام شد و با ورود تقاضای ۲۲۶ هزار و ۷۱۰ تنی به تالار معاملات، این محموله در همان قیمت پایه یعنی ۱۹۹ هزار و ۷۱۰ ریال در هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت. همچنین ۷۰ هزار و ۳۷۰ تن در قالب مچینگ معامله شد. از نکات برجسته عرضه روز چهارشنبه، قیمت پایه عرضه ورق گرم بود که ۶.۵ درصد پایین تر از قیمت آخرین معامله محصول مذکور در بورس کالا بود. عرضه تلفیقی چیست؟ عرضه تلفیقی الگویی جدیدی است که از سوی وزارت صمت تعریف شده تا در زمان نیاز بازار داخلی به یک ماده اولیه و شرایط عدم تامین آن از محل تولید، از طریق واردات تامین نیاز شود و قیمت آن نیز تلفیقی از قیمت داخلی و وارداتی آن محصول است. برای مثال فرض کنید نیاز کشور به کالایی، هفت واحد است اما فقط پنج واحد را می توانیم در داخل تولید کنیم. یعنی دو واحد دیگر باید وارد شود. به این مفهوم که می‌توانیم یک سبد کالایی شامل پنج واحد تولید داخل و دو واحد محصول وارداتی ایجاد کنیم که این سبد کالایی تلفیق شده در بورس کالا عرضه می‌شود تا با عرضه های تلفیقی کل نیاز بازار تامین می‌شود. در این شیوه، صنایع پایین دست نیازی به خرید مواد اولیه از بازار آزاد ندارند و سفته بازی و سهمیه بندی در کار نیست و به عبارت بهتر، صنعت در کل می‌تواند مواد اولیه خود را به میزان نیاز خریداری کند.