دنیای معدن: تولید بیش از ۲۴۳ هزار تن شمش داخلی در فولاد خراسان تا پایان آبان ماه

دنیای معدن: تولید بیش از ۲۴۳ هزار تن شمش داخلی در فولاد خراسان تا پایان آبان ماه : عنوان 
1400/09/06 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، مجموع تولیدات فولاد خراسان در هشت ماهه سال ۹۹ ، به میزان ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۸۱۵ تن بوده است. تا پایان آبان ماه امسال یک میلیون و ۲۷ هزار و ۶۲۷ تن گندله، ۸۲۴ هزار و ۸۹۵ تن آهن اسفنجی، ۲۴۳ هزار و ۸۵۹ تن شمش داخلی و ۳۷۶ هزار و ۵۶۰ تن محصولات ساختمانی سبک در فولاد خراسان تولید شد. ۳۹۹ هزار و ۷۴ تن از محصولات یاد شده مربوط به آمار آبان ماه این مجتمع است. همچنین جمع فروش محصولات این شرکت در هشت ماهه امسال ۶۹۱۳۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال بوده که ۱۷۱۸۸ میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده است.