صداوسیما: تعمیرات اساسی بخشی ازکارگاه شمش فولاد سازی ذوب آهن اصفهان

صداوسیما: تعمیرات اساسی بخشی ازکارگاه شمش فولاد سازی ذوب آهن اصفهان : عنوان 
1400/09/09 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون تجهیزات مکانیکی بخش فولاد سازی شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: کنتیواتل ۳۹ در کارگاه شمش وظیفه چرخاندن شمش‌ها را برای تمیز کاری و کنترل ظاهری و بررسی عیوب احتمالی بر عهده دارد. علی بزاز اصفهانی افزود: این تعمیرات با همکاری و مشارکت مدیریت‌های برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات مکانیک و تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان در شرایط ایمن و بدون هیچگونه حادثه انسانی و تجهیزاتی اجرا شد. محمدی مهندس ارشد مکانیک تعمیرات ایستگاه‌های ریخته گری ۳و۶، تعویض حدود ۳۸ تن قطعات و تجهیزات دمونتاژ را ازجمله مراحل اجرای این طرح دانست و گفت: برای اجرای بخشی از این تعمیرات نیاز به ریخته گری دو عدد شمش ۲۴ متری بود که این شمش‌ها قبل از تعمیرات، ریخته گری شد.