دنیای معدن: لزوم انتقال طرح های توسعه ای فولاد به هرمزگان

دنیای معدن: لزوم انتقال طرح های توسعه ای فولاد به هرمزگان : عنوان 
1400/09/16 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، وی با اشاره به ظرفیت های موجود در استان هرمزگان این استان را بهترین محل برای اجرای طرح های توسعه ای صنعت فولاد دانست