معدن24: تولید بیش از 8.6میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو

معدن24: تولید بیش از 8.6میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو : عنوان 
1400/09/21 : تاریخ انتشار
بررسی آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن حاکی از تولید 8 میلیون و 665 هزار و 57 تن کنسانتره سنگ آهن تر در این مجتمع از ابتدای امسال تا پایان شانزدهمین روز از آذر ماه است. به گزارش روز ‌شنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، در این مدت 11 میلیون و 988 هزار و 947 تن سنگ آهن در کارخانه مصرف شد که منجر به تولید 8 میلیون و 665 هزار و 57 تن کنسانتره سنگ آهن تر شد. در این مدت 7 میلیون و 901 هزار و 555 تن کنسانتره سنگ آهن خشک (مبنای فروش) ‌تولید شد. در مدت یاد شده، 6 میلیون و 197 هزار و 401 تن کنسانتره سنگ آهن تر به مراکز مصرف حمل و 2 میلیون و 721 هزار و 173 تن کنسانتره سنگ آهن تر به کارخانه گندله سازی حمل شد. فروش کنسانتره خشک این مجتمع در مدت یاد شده 5 میلیون و 684 هزار و 330 تن بود. همچنین تولید و فروش آپاتیت تر به عنوان یک محصول فرعی در این مدت به ترتیب 42 هزار و 761 تن و 50 هزار و 500 تن به ثبت رسیده است.