صمت: فضای سبز فولاد مبارکه، پیشتاز آبیاری قطره‌ای در کشور

صمت: فضای سبز فولاد مبارکه، پیشتاز آبیاری قطره‌ای در کشور : عنوان 
1400/09/24 : تاریخ انتشار
شرکت فولاد مبارکه صرفه‌جویی در منابع آبی را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده است. به گزارش روابط‌عمومی شرکت فولاد مبارکه، سیاوش بختیاروند، رئیس فضای سبز این شرکت گفت: آبیاری ۹۹.۵ درصد فضای سبز شرکت فولاد مبارکه از روش آبیاری قطره‌ای با راندمان ۸۵ درصد اجرا می‌شود که بیشترین سطح آبیاری قطره‌ای در سطح کشور را به خود اختصاص داده است. وی افزود: داده‌ها نشان می‌دهد تا حد امکان برای حفظ فضای سبز شرکت فولاد مبارکه، مصرف بهینه آب در اولویت قرار گرفته تا بتوان با کمترین مقدار آب تخصیص داده شده فضای سبز شرکت را حفظ کرد. وی با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز به علت کمبود آب در حال نابودی است، خاطرنشان کرد: آبیاری ۹۹.۵ درصد فضای سبز شرکت فولاد مبارکه با روش آبیاری قطره‌ای با راندمان ۸۵ درصد اجرا می‌شود که بیشترین سطح آبیاری قطره‌ای در سطح کشور را به خود اختصاص داده است. رئیس فضای سبز شرکت فولاد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: شرکت فولاد مبارکه علاوه‌بر مصرف بهینه آب، با جایگزینی گیاهان مقاوم به خشکی اعم از تاغ، گز، بادام کوهی با گونه‌هایی مانند سرو و کاج توانسته تا حد امکان با کاهش مصرف آب در حفظ فضای سبز شرکت بکوشد.