موج: تدوین نقشه راه همکاری فولاد هرمزگان با شرکت های دانش بنیان

موج: تدوین نقشه راه همکاری فولاد هرمزگان با شرکت های دانش بنیان : عنوان 
1400/09/24 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، در این بازدید تعدادی از شرکت های دانش بنیان با واحد‌های فنی فولاد هرمزگان گفت و گو و نیازها و توانمندی های دو طرف بررسی شد. تدوین نقشه راه جهت ادامه همکاری ها یکی از دستاوردهای این دیدار بود در این نقشه پارک علم و فناوری هرمزگان و صندوق پژوهش فناوری هرمزگان به عنوان نماینده شرکت های دانش بنیان با شرکت فولاد هرمزگان همکاری خواهند داشت. این گفت و گوها با تاکید مدیرعامل فولاد هرمزگان و در راستای توسعه تعاملات شرکت های دانش بنیان و شرکت فولاد هرمزگان و استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان در راستای بومی سازی و پاسخ به نیازهای فناورانه شرکت فولاد هرمزگان انجام شد.