معدن24: بازار کاملا قرمز پوش جهانی فولاد

معدن24: بازار کاملا قرمز پوش جهانی فولاد : عنوان 
1400/10/04 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز چهارشنبه با 1.20 دلار کاهش 122.60 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 1.20 دلار کاهش 122.60 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 0.65 دلار کاهش 143.30 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 0.56 دلار افزایش 700 دلار معامله شد شمش روی با 99.25 دلار افزایش 3543 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با 1.50 دلار کاهش 313.50 دلار معامله شد.