مستقل آنلاین: کسب رکورد تولید ماهیانه تختال توسط فولاد هرمزگان

مستقل آنلاین: کسب رکورد تولید ماهیانه تختال توسط فولاد هرمزگان : عنوان 
1400/10/04 : تاریخ انتشار
در پی کسب رکورد تولید ماهیانه تختال در آذرماه به میزان ۱۴۷۵۹۱، سید اصغر مدنی معاون بهره برداری فولاد هرمزگان ضمن تبریک این موفقیت به همکاران خود، دلایل فنی کسب این رکورد را تشریح کرد. مدنی گفت: افزایش ریت شارژ کوره ها در کنار خلاقیت کارکنان متخصص و با انگیزه و مواد ورودی خوب و با کیفیت ، باعث کاهش زمان پاور آن و زمان آماده سازی در واحد ذوب گردید. وی تمام این موارد را باعث افزایش ظرفیت و سرعت تولید دانست.معاون بهره برداری فولاد هرمزگان کاهش زمان های تعمیراتی و کاهش توقفات را نیز در در افزایش تولید موثر دانست. مهندس مدنی کسب این رکوردها را نشان از عزم و برنامه ریزی شرکت فولاد هرمزگان برای جبران کسری تولید تابستان که به دلیل قطعی برق حاصل شده بود دانست. وی اظهار داشت در صورت پشتیبانی در تامین انرژی این شرکت بتواند با جبران تمام کسری تولید به تمام اهداف تعیین شده دست یابد.