صمت: درآمد چشمگیر فولاد آلیاژی در بازار خارجی

صمت: درآمد چشمگیر فولاد آلیاژی در بازار خارجی : عنوان 
1400/10/07 : تاریخ انتشار
شرکت فولاد آلیاژی ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد های عملیاتی گزارش شده طی این دوره ماهانه را مبلغی بالغ بر ۹،۸۱۰ میلیارد ریال به ثبت رسانده و درآمد این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز ۶۸،۱۱۳ میلیارد ریال شناسایی شده است. درآمد های ارائه شده توسط این شرکت از فروش محصولات در ۲ بازار داخلی و صادراتی به دست آمده که بیشترین تمرکز این شرکت بر فروش محصولات در بازار داخلی بوده که ۹۸ درصد از کل درآمد ها در این حوزه شناسایی شده و مابقی آن نیز از فروش محصولات در بازار خارجی حاصل شده است. درآمد های حاصل شده "فولاژ" در آذرماه ۱۴۰۰ بر پایه این گزارش، میزان درآمدی که فولاد آلیاژی ایران در گزارش ماهانه به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته با ۶,۷۱ درصد افزایش درآمد مواجه بوده و در مقایسه با سال گذشته نیز با رشد درآمد ۴۷ درصدی روبه رو بوده، درآمدی که این شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون شناسایی کرده در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است. همان طور که گفته شد عمده ترین میزان درآمد فولاد آلیاژی ایران در آذرماه ۱۴۰۰ از فروش محصولات در بازار داخلی با ۹،۶۷۳ میلیارد ریال به دست آمده و بیشترین درآمد حاصل شده در این بازار از فروش «آلیاژی» با ۸،۵۴۵ میلیارد ریال بوده که نرخ فروش این محصول در ازای هر تن حدوداً بالغ بر ۲۴ میلیون تومان اعلام شده و جایگاه بعدی درآمدزاترین محصول "فولاژ" در اختیار بخش «مهندسی» بوده است. فولاد آلیاژی ایران در آذرماه توانسته مبلغی بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال از فروش محصولات در بازار خارجی درآمد کسب کند و طی ۹ ماه گذشته نیز درآمدی که از این حوزه شناسایی شده ۴،۷۹۵ میلیارد ریال بوده است. فروش محصولات فولاد آلیاژی ایران تا آذرماه ۱۴۰۰ بر پایه این گزارش، "فولاژ" در آذرماه توانسته محصولات خود را در ۲ بازار داخلی و صادراتی به فروش برساند، مقدار محصول فروش رفته طی این دوره ۴۲،۸۵۹ تن گزارش شده و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز موفق به فروش ۳۱۰،۰۵۹ تن از محصولات شده است. "فولاژ" در آذرماه رشد ۲ درصدی فروش محصولات نسبت به آبان ماه را شاهد بوده، عمده ترین فروش ماهانه این شرکت متعلق به «آلیاژی» با ۳۵،۶۲۵ تن بوده که نرخ فروش این محصول با رشد ۳۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به مبلغی بالغ بر ۲۴ میلیون تومان در ازای هر تن رسیده است.