دنیای معدن: محمد آقاجانلو، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در سمینار چالش گاز در زنجیره فولاد

دنیای معدن: محمد آقاجانلو، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در سمینار چالش گاز در زنجیره فولاد : عنوان 
1400/10/07 : تاریخ انتشار
صنعت فولاد ایران با وجود اینکه سهم حدودا ۷ درصدی از کل مصرف گاز کشور دارد، به سیبل تبدیل شده و اولین بخشی است که در فصل سرما، مصرف گاز آن با محدودیت مواجه می شود. وی افزود: در حوزه زیرساخت ها، صنعت فولاد نیازمند سرمایه گذاری جدی است و مشکل گاز که حل شود، نوبت حمل و نقل ریلی است.