معدن24: گهر زمین سال مالی را با تولید ۳۱.۵ میلیون تنی به پایان برد

معدن24: گهر زمین سال مالی را با تولید ۳۱.۵ میلیون تنی به پایان برد : عنوان 
1400/10/11 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۳۱ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۱۰ تن محصول از سوی شرکت سنگ آهن گهر زمین از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ است. سال مالی این شرکت منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ بود که به پایان رسید. به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ از سامانه کدال، شرکت سنگ آهن گهر زمین در این مدت موفق به تولید ۱۶ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۷۱۶ تن کلوخه سنگ آهن، ۴ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۳۱۵ تن کنسانتره سنگ آهن، ۷ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۹۵۱ تن سنگ آهن دانه بندی و ۲ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۲۸ تن گندله شد. ۳ میلیون و ۹۵ هزار و ۴۲۴ تن از محصولات یاد شده مربوط به آمار آذر ماه این شرکت است. مجموع فروش این شرکت در سال مالی که گذشت ۲۲۰۰۳۵ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال ذکر شده است که ۱۸۹۸ میلیارد و ۸۰۹ میلیون ریال آن از محل صادرات بوده است.