معدن24: بازار فولاد و سنگ آهن در چین سبز پوش شد

معدن24: بازار فولاد و سنگ آهن در چین سبز پوش شد : عنوان 
1400/10/15 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز سه شنبه با 3.40 دلار افزایش 122.90 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 3.40 دلار افزایش 122.90 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 3.40 دلار افزایش 143.90 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 1.80 دلار افزایش 684.38 دلار معامله شد شمش روی با 28.75 دلار کاهش 3602 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با 0.25 دلار افزایش 302.75 دلار معامله شد.