رزگارمعدن: افزایش واردات فولاد امریکا در ۲۰۲۱

رزگارمعدن: افزایش واردات فولاد امریکا در ۲۰۲۱ : عنوان 
1400/10/25 : تاریخ انتشار
به گزارش روزگارمعدن، بر اساس داده‌های سیستم نظارت بر واردات فولاد سازمان تجارت بین‌المللی امریکا (SIMA) که تا ۵ ژانویه جمع‌آوری شده است، ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۹/۷۰ میلیون تن فولاد وارد کرده است. کانادا با ارسال ۷/۰۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۱، بزرگ‌ترین صادرکننده به ایالات متحده بود. این میزان در مقایسه با ۴/۷۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۰، ۴۷/۹۸ درصد افزایش داشت. صادرات عمده فولاد کانادا به ایالات متحده ورق گرم بوده و محموله‌های آن به ۱/۷۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ رسید که بیش از دو برابر رقم سال ۲۰۲۰ بود. تختال با ۵/۴۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ و ۳/۳۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۰، بزرگ‌ترین واردات محصولات فولادی ایالات متحده در هر دو سال از کانادا بود. برزیل، صادرکننده پیشرو این محصول به بازار ایالات متحده، ۲/۹۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ و ۲/۴۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ ارسال کرد که نسبتاً ۲۱/۱۳ درصد افزایش داشت.