معدن24: افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی فملی ثبت شد

معدن24: افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی فملی ثبت شد : عنوان 
1400/10/28 : تاریخ انتشار
افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی شرکت ملی صنایع مس ایران (با نماد بورسی فملی) از محل سود انباشته به ثبت رسید. به گزارش روز دوشنبه سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ از سامانه کدال، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-93A-119 مورخ 1393/08/20 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/02 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 200,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 400,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 200000000 میلیون ریال ) در تاریخ 1400/10/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.