معدن24: افتخاری دیگر از روابط عمومی شرکت فولاد ارفع

معدن24: افتخاری دیگر از روابط عمومی شرکت فولاد ارفع : عنوان 
1400/10/28 : تاریخ انتشار
واحد روابط عمومی شرکت فولاد ارفع، برگزیده سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی شد واحد روابط عمومی شرکت آهن و فولاد ارفع، در هفدهمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی، به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب شد. سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی هر ساله با همکاری گسترده «انجمن بین‌المللی روابط عمومی» و مشارکت حدود 150 ارگان دولتی، غیردولتی، برندها و تعاونی‌ها برگزار می‌شود.