معدن24: نرخ های جدید جهانی سنگ آهن و فولاد

معدن24: نرخ های جدید جهانی سنگ آهن و فولاد : عنوان 
1400/10/28 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز دوشنبه با 2.75 دلار کاهش 124 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 2.75 دلار کاهش 124 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 3.30 دلار کاهش 152.45 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 14.92 دلار کاهش 698.83 دلار معامله شد شمش روی با 25 دلار کاهش 3535 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با 0.5 دلار افزایش 365.5 دلار معامله شد