دنیایاختلال در جریان گاز به تولید فولاد ترکیه ضربه می زند معدن:

دنیایاختلال در جریان گاز به تولید فولاد ترکیه ضربه می زند معدن: : عنوان 
1400/11/04 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، در اواسط زمستان همزمان با نزدیک شدن به رکورد مصرف گاز طبیعی، مشکلات تامین گاز به وجود آمده است. شرکت Botas عرضه کننده گاز ترکیه می گوید میزان خرید گاز از ایران تا 17 ژانویه دو سوم کاهش یافته و از 20 ژانویه به صفر رسیده است. ایران به Botas اطلاع داده که یک نقص فنی وجود دارد و جریان گاز برای 10 روز در دسترس نخواهد بود. شرکت Botas نیز متعاقبا نامه ای را به نیروگاه های صنعتی و نیروگاه های سیکل گازی که برق تولید می کنند ارسال کرده و اعلام داشته جریان گاز طبیعی را تا 40 درصد کاهش دهند. نامه ارسالی برای کسب و کارهایی با مصرف روزانه بیش از 300 هزار متر مکعب گاز طبیعی نیز ارسال شده است. در این نامه Botas آورده است با توجه به افزایش مصرف گاز طبیعی به دلیل شرایط فصلی و قطع گاز طبیعی از منابع عرضه خارجی، حفظ تعادل عرضه و تقاضا در این کشور با مشکلاتی مواجه شده است. برای رفع مشکلات پیش آمده در حفظ تعادل عرضه و تقاضای گاز طبیعی در کشور، اتخاذ و اجرای اقدامات تکمیلی لازم و ضروری است. شرکت Botas می افزاید: لذا از ساعت 8 صبح روز 21 ژانویه تا اطلاع ثانوی مصرف گاز توسط بنگاه ها به مقدار 60 درصد از میانگین مصرف روزانه گاز محدود می شود. کالانیش اعلام کرد این وضعیت به جای تولیدکنندگان کوره بلند به تولیدکنندگان فولاد به روش کوره قوس الکتریکی آسیب می رساند. یک فولادساز کوره قوس الکتریکی ترکیه می گوید: ما اکنون با خطر عدم اجرای تعهدات قراردادی مواجه هستیم. این امر باعث تاخیر در ارسال محموله های دریایی می شود و با توجه به اینکه ما قبلا نیز برای فروش مشکل داشتیم این موضوع مشکل مضاعف ایجاد می کند