چیلان: دو فولادساز بزرگ کشور نسبت به موج صنعت‌ستیزی هشدار دادند

چیلان: دو فولادساز بزرگ کشور نسبت به موج صنعت‌ستیزی هشدار دادند : عنوان 
1400/11/04 : تاریخ انتشار
مدیران اولین و دومین شرکت بزرگ فولادی کشور، یعنی فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، نسبت به موج صنعت‌ستیزی هشدار دادند. یک جریان عجیب غیرعلمی و هیجانی در کشور شکل گرفته که برخلاف آمارهای مستند، هر بحرانی از آب تا برق و گاز را به صنعت نسبت می‌دهد! در حالی که صنایع فولادی خود قربانی بحران انرژی‌اند. ویدئوی چیلان در خصوص «خطر صنعت‌ستیزی» را در زیر ببینید: