صدای بورس: ۵.۵ درصد از صادرات غیرنفتی ورق فولاد است

صدای بورس: ۵.۵ درصد از صادرات غیرنفتی ورق فولاد است : عنوان 
1400/11/05 : تاریخ انتشار
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق گفت: بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی کشور شامل ۵.۵ درصد به ورق فولاد، ۵.۴ درصد به متانول، ۴.۴ درصد به شمش فولاد و ۳.۸۴ درصد به پلی اتیلن اختصاص دارد.به گزارش صدای بورس، جمشید نفر گفت: بازار صادراتی ایران سنتی یا نعمتی است و جنبه های بازاریابی در آن ها وجود ندارد، صادرات نعمتی حاکی از قرار گرفتن انرژی و کارگر ارزان در اختیار تولید کننده است، مانند فولاد و پتروشیمی که در حقیقت صادرات نعمت از کشور است، اگر روزی این تولید کنندگان نتوانند از انرژی ارزان استفاده کننده برای ادامه صادراتشان باید چه کنند؟