دنیای معدن: توضیحات شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در خصوص سود

دنیای معدن: توضیحات شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در خصوص سود : عنوان 
1400/11/05 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن ، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر نمود. همچنین دلایل افزایش سود نه ماهه جاری نسبت به دوره سال گذشته ناشی از خرید مواد اولیه به مقدار مناسب و افزایش تولید و فروش بوده است.