معدن24: صادرات فولاد از اولویت خارج می شود؟

معدن24: صادرات فولاد از اولویت خارج می شود؟ : عنوان 
1400/11/16 : تاریخ انتشار
با برنامه های دولت سیزدهم برای ساخت و تولید چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال، انتظار می‌رود از صادرات فولاد کاسته شده و تولیدات شرکت‌ها برای تامین نیاز مسکن ملی متمرکز شود. به گزارش روز شنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، صادرات فولاد و محصولات فولاد پایین دست طی 9 ماه ابتدای امسال به 5.28 میلیارد دلار رسیده (8 میلیون تن) که رشد 104 درصد از نظر ارزشی دارد. انتظار می رود با شروع پروژه مسکن ملی، از صادرات فولاد کاسته و بازار متمرکز بروی تامین نیاز داخلی کند.