تسنیم: رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن: واحدهای ذوب القایی نباید کل زنجیره فولاد را زیر سوال ببرند

تسنیم: رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن: واحدهای ذوب القایی نباید کل زنجیره فولاد را زیر سوال ببرند : عنوان 
1400/11/16 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبریان، رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران در خصوص نحوه اعتراض واحدهای ذوب القایی به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود (آهن اسفنجی) در گفت‌وگو با تاکید دارد: اعتراض واحدهای ذوب القایی در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیازشان (آهن اسفنجی) به دلیل افزایش قیمت و محدودیت رخ داده در سمت عرضه، به جا و منطقی است اما نحوه اعتراض مورد نقد ماست. به گفته اکبریان در دو سال اخیر زنجیره صنعت فولاد در تلاش و کوشش بوده است که منافع زنجیره را به صورت جمعی ببیند. اینکه هر بخش منافع تنها بخش خود را در نظر بگیرد و به صورت جزیره‌ای عمل کند، چندان مورد تایید ما نیست و البته جزو رویه‌های اشتباه در چند سال گذشته بوده که می‌تواند کل زنجیره صنعت فولاد را دچار مشکل و چالش کند. رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اشاره اینکه متاسفانه در حلقه‌های زنجیره به دلیل تصمیم‌های غلط و ناروا شاهد شکل گیری حاشیه سودهای نامتناسب و نامتوازن در زنجیره هستیم که همین فشار مضاعفی را روی حلقه‌های بعدی آن زنجیره وارد می‌کند، تصریح کرد: بالابودن حاشیه سود در بخشی از حلقه های زنجیره فولاد، تولیدکنندگان سایر بخش ها را با چالش مواجه کرده و همین مسئله باعث شده برخی از فعالان به وضع موجود معترض شوند. وی با یادآوری اینکه واحدهای ذوب القایی نباید کل زنجیره را زیر سوال ببرند، تصریح کرد: تولیدکنندگان بهتر است از دولت در مقام سیاست‌گذار بخواهند سیاست‌های را به سمتی جهت دهد که مواد اولیه مورد نیاز (آهن اسفنجی) با قیمت شفاف از طریق مکانیزم منصفانه عرضه و تقاضا به آنان تخصیص داده شود. به گفته اکبریان کل زنجیره صنعت فولاد در چند سال اخیر از موقعیت قیمت‌گذاری دستوری به موقعیت قیمت‌گذاری از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بستر بورس کالا رسیده‌ و این در حالی است که زیرسوال بردن مکانیزم بورس در شرایط کنونی رویکرد اشتباه و ناروایی است. چرا که همه زنجیره صنعت فولاد باید سعی کنند با تقویت نظام بازار به نقطه ایده آل نزدیک شوند. به گفته این فعال سنگ آهن، در شرایط فعلی تنها راهکار صنعت فولاد برای عبور از قیمت‌گذاری و رفتن به سمت نظام بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا، تشدید عرضه‌ها در بستر بورس کالاست. وی توصیه می‌کند واحدهای ذوب القایی منافع جمعی زنجیره را در نظر گیرند و تلاش کنند با تقویت اشتراک نظر بر سر مقوله های مختلف، خود را از قید و بندهای فرآیند قیمت‌گذاری دستوری رها کنند. موقعیتی که به گفته اکبریان راهکار اجتناب ناپذیر برای درنظرگرفتن منفعت جمعی زنجیره صنعت فولاد در شرایط فعلی است.