دنیای معدن: شکست دیوار تحریم با بومی سازی زنجیره صنعت فولاد

دنیای معدن: شکست دیوار تحریم با بومی سازی زنجیره صنعت فولاد : عنوان 
1400/11/19 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، مهر داد اکبریان روز سه شنبه در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در محل هتل المپیک به خبرنگار دنیای معدن توضیح داد: واقعیت اینکه در کنار بومی سازی و ترویج تولید قطعات و تجهیزات زنجیره فولاد باید از توان شرکت های خارجی که دارای فناوری روز این بخش (های تک) هستند، بهره گیری و مسیری در این ارتباط لازم است ، گشوده شود. وی تصریح کرد: تحریم ها برای شرکت های توانمند ایرانی تبدیل به یک امتیاز شد و باید این حرکت های اثرگذار و مولد مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.